1. Innledning

Alle registrerte deltakere  til Offroad Valdres er forpliktet til å ha lest, forstått og akseptert regler for rittet, herunder vilkårene for deltakelse. Deltakere godtar vilkårene, regler og forskrifter ved å delta.

Reglene for konkurransen er laget spesielt for Offroad Valdres.

Offroad Valdres vil herfra videre bli referert til som «Rittet».

Rittet er skapt av Ck Valdres.

1.1 Generell informasjon

Rittet er tilgjengelig for lag som består av to eller tre syklister. Det er også åpnet for noen få singleplasser, men vi satser primært på lagritt.

Rittet består nå av fire distanser. Langvegs ca. 230 km, Helvegs ca 125 km, Halvegs ca 85 km og Kortvegs ca 45 km. Løypene ligger i noe av det vakreste fjellandskapet Valdres kan tilby. Løypene består av hovedsakelig sykkelbare løyper, men det er enkle korte strekninger med sti som tvinger deltakerne å bære/trille sine sykler. Alle rytterne må følge merket spor ved hjelp av egen GPS. Det vil bli skilt som viser vei til sjekkpunktene/matstasjonene.

Deltakere ventes å vise god sportsånd til enhver tid, fremme lagånd, skape en rettferdig konkurranse og ha respekt for gjeldende regelverk.
Rittet kjøres på både private og offentlig eiendommer, der veitrafikkloven er gjeldene. Miljøperspektivet er av avgjørende betydning for rittledelsen samt deltakere. Rittdeltakere og funksjonærer må gjøre sitt ytterste for å sikre at de gjør så lite innvirkning på naturen som mulig før, under og etter løpet.

2. Deltakelse, påmelding og betaling

2.1 Deltakelse

Deltakeren må ha en egne terrengsykkel. Rittet kan fullføres på hardtail, men fulldemper er å anbefale.

Alle deltakere må ha CE godkjent hjelm som oppfyller internasjonale standarder.

Syklistene må ha fylt 17 år samme år som rittet arrangeres for å delta i Offroad Valdres.

2.2 påmelding, lisens og startnummer

Ingen deltaker kan delta i rittet uten gyldig påmelding og startnummer.

Alle som er 13-79 år må ha lisens for å delta i ritt med tidtaking. Det anbefales å tegne egen ulykkesforsikring i tillegg. Dersom man ikke har løst helårslisens må man løse engangslisens. Lisens er ikke inkludert i startkontingenten.

2.3 Betaling

Betaling må være i orden før løpet. Ingen betaling – ingen start.

2.4 Startnummer

Hver deltaker vil motta et startnummer som skal monteres på sykkelstyret. Startnummeret skal til enhver tid under rittet være synlig. Det er ulovlig å tukle med startnummer: endre, obskure, kutte eller legge til klistremerker / fjerne klistremerker.

2.5 Betaling og refusjoner

Deltakere som velger å trekke seg grunnet sykdom eller skade vil ikke få refundert startkontingent og engangslisens. Forsøk gjerne å få dekket tapet på reiseforsikringen din.

2.6 Endringer i lag

Lag kan gjøre endringer i deltakere, helst innen to dager før rittstart.

Endringer i laget må sendes til rittledelsen: paameldingov@gmail.com. Et påmeldt lag i konkurransen kan ikke erstattes av et nytt. Startnummer kan bare gis til et annet lag via administrasjonen.

3. Lag, klasser og krav til gjennomføring 

3.1 Lag

Et lag må bestå av to eller tre deltakere, og minst to av lagets medlemmer må krysse mållinjen. Det er ikke lov til å forlate et lagmedlem mellom sjekkpunkter. Hvis det tredje medlemmet må trekke seg fra konkurransen, må dette gjøres på ett av sjekkpunktene/matstasjonene. Forandring i lag skal meldes og registreres hos sjekkpunktansvarlig. Brutte ryttere skal ikke passere mållinjen.

Lag som består av to deltakere, der en av deltakerne må trekke seg, skal ikke gjenværende deltaker fortsette alene. Gjenværende deltaker kan danne et nytt lag med en annen deltaker i samme situasjon. Dannes det et nytt lag er de ikke med i konkurransen om plassering, men kan fullføre rittet og bli finisher.  Rittledelsen skal bli informert om endringer i lag, og de kan bestemme regler for det nye laget; eksempel at laget forplikter seg til å sykle bakerst i feltet for å ta med andre ensomme deltakere på sjekkpunkter.

3.2 Klasser

Det er tre klasser i lagkonkurransen; menn, kvinner og mix-lag. I mix-lag skal minst én kvinne og én mann krysse mållinjen.
I singelklassen er det en klasse for hvert kjønn.

3.3 Krav til godkjent gjennomføring

Laget må sykle sammen hele tiden for å bli godkjent. Dette betyr at lag som starter sammen:

 • Skal forbli sammen gjennom hele rittet
 • Laget må være så tett at de er til enhver tid er i stand til å opprettholde verbal kommunikasjon
 • Sjekke inn og sjekke ut av alle sjekkpunkter langs løypa uansett planer om egne stopp for hvile
 • Krysse mållinjen sammen (alle lagmedlemmer samtidig).

Lagets sluttid vil bli målt når det siste lagsmedlem krysse mållinjen. Dersom lagene ikke overholder ruten, vil det være en individuelt bestemt tidsstraff. Hvis laget gjentatte ganger avviker fra ruten og / eller kommer veldig langt fra ruten, kan laget bli diskvalifisert.

Hvis det ikke virker sannsynlig at laget vil være i stand til å nå mållinjen i Fagernes innen makstid eller ikke når sperretider på sjekkpunkter, kan rittledelsen beslutte å avbryte lagets deltakelse. Rittledelsen kan til enhver tid endre makstid og sperretidene på sjekkpunktene med bakgrunn i vær og forhold.

3.4 Resultater og tidsstraff for lag

Vinnerne av klassene er basert på laget der alle medlemmer er den første til å krysse mållinjen, med mindre det er gitt tidsstraff eller andre brudd på regler og forskrifter.

Resultater av lag som deltar utenfor premiekonkurranse vil bli notert og rapportert på egen liste.

3.5 Maksimal rittid

Målpassering stenger kl. 20.00 på lørdag. Hvis det ikke er sannsynlig at laget vil være i stand til å fullføre innen maksimaltiden for rittet – 12,5 timer, vil laget/rytteren bli tatt ut av konkurransen. Matservering i mål stenger kl 19.30.

3.6 Nektet start

Rittledelsen kan nekte lag / deltakere å starte eller fortsette rittet. Årsakene til dette kan være medisinske grunner, svikt i utstyr, underernæring, bruk av narkotika og / eller doping, utmattelse, etc…

3.7 Offisiell finisher

Enhver rytter som fullfører rittet vil bli ansett som en offisiell finisher av rittet. Dette vil automatisk kvalifiserer deltakeren til deltakelse i rittet de kommende to år.

3.8 Brutte rittdeltakere

Deltakere som må trekke seg fra konkurransen, må gjøre det på et av sjekkpunktene. Unntak kan bare gjøres i nødstilfeller og i tilfelle i dialog med rittledelsen.

Lag eller deltakere som, uansett grunn, ikke lenger kan eller vil delta i rittet er forpliktet til å umiddelbart informere rittledelsen om sin beslutning:

 • Ringe eller sende SMS til rittledelsen – SMS skal inneholde navn og startnummer på deltakere som bryter rittet.
 • Rapportere personlig til sjekkpunktansvarlig
 • Snakke med ansvarlig for start / mållinjen

Hvis en deltaker eller et lag ikke kan trackes eller av andre grunner blir savnet under rittet, vil det bli iverksatt søk og redningsaksjon. Hvis søket og redningsaksjonen viser seg å være unødvendig på grunn av en deltaker / lag unnlater å informere rittledelsen om en beslutning å trekke seg fra rittet, vil kostnader ved søk og redningsaksjon kunne belastes deltaker / lag.

Vær oppmerksom på at å informere en frivillig langs løypen om en beslutning å trekke seg IKKE kvalifiserer i samsvar med reglene for å trekke seg fra rittet. Alle deltakere som velger å trekke seg er forpliktet til å informere sjekkpunktansvarlig eller rittledelsen om sin beslutning.

4. Utstyr 

Alle deltakere i rittet forpliktet til å overholde disse kravene under hele rittet. Tidstillegg kan gis ved mangler!

Rytterne spores (live) via GPS-enheter som deles ut før start. Denne enheten må følge rytterne hele rittet.

4.1 Hjelm

Når sykkel brukes som transportmiddel skal det brukes hjelm som er CE godkjent og følger krav fra NCF /UCI.

4.2 Personlig utstyr for hver rytter

 • Vindtett bukse og vindtett jakke med lange ermer.
 • Langt undertøy og overdel med lange ermer (Kan være løse bein og armer).
 • Nødproviant (f.eks. sjokolade, brødskive, etc.)

Deltakerne må være kledd og ha riktig utstyr for å være forberedt på ulike typer vær og en eventuell skade. Dette inkluderer å måtte søke ly / sitte stille i lange perioder. Til tross for at det er sommer, kan deltakerne fortsatt bli utsatt for svært varierende typer vær, kalde fronter og høye temperaturer med sol høyt til fjells.

4.3 Lag (minst en av deltakere skal ha) – singel (alle ryttere må ha):

 • Førstehjelpsutstyr: tape, strips, bandasje, liten saks/kniv og redningsfolie.
 • Mobiltelefon med et fullt batteri og eksternt batteri med minimum 1000mA (telefonen brukes som nødtelefon)
 • GPS og batterier (vi anbefaler stemmontert GPS)

4.4 Anbefalt lagutstyr

 • 1 dekk
 • Slanger
 • Kjedekutter og ekstra kjedeledd
 • Verktøy: tang / multiverktøy, umbraco, skrutrekkere, strips, duck-tape og tau for å trekke lagkamerat.
 • Luftpumpe og luftpatron
 • Felles reservedeler som bremsegummi / bremseklosser, bremse- og girwire
 • Girøre

4.5 GPS

OBS: Alle ryttere/hvert lag må ha egen GPS. Flere anbefalinger angående GPS:

Krav til GPS og tilbehør:

 • må ha mulighet til å laste inn og vise kart på skjermen
 • bør kunne festes på stem eller styre på sykkel
 • nok batterikapasitet til GPS’en (ekstern batteri eller pakke) mellom sjekkpunktene, i tillegg anbefales reserve batterier/hurtiglader og evt. reserve GPS (med kart og spor innlagt) i supportbagene som sendes til sjekkpunkt.

4.6 Sykler

Bytte av sykkel under løpet er forbudt. Deltakere som krysser mållinjen ved hjelp av annen sykkel enn de startet med vil få en tidsstraff på opptil 60 minutter. Laget kan også miste sin rett til å vinne premier. Dette kan fravikes hvis det oppstår komplett skade på sykkel (rammebrudd), men da skal deltaker kontakte rittledelsen om tillatelse for å bytte til en annen sykkel.

5. Obligatorisk informasjonsmøte 

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte «ryttermøte». Møtet er obligatorisk for både helvegs- og halvegsdeltakere, der minst en deltaker fra hvert lag skal delta, men møtet sendes live på Facebooksiden til Offroad Valdres og man kan se det der, for de som ikke har mulighet til å være tilstede på Fagernes. Praktisk for de som ikke overnatter på Fagernes og covid-19 tiltak.

Temaet for informasjonsmøtet vil bli GPS-sporet, områder som krever spesiell oppmerksomhet fra deltakere (farlige områder og spesielle utfordringer), obligatorisk utstyr, værmeldinger og annen informasjon som er avgjørende for at laget / deltakere skal fullføre rittet. Informasjonen vil bli gitt av rittledelsen.

6. Support 

Deltakere i lag kan hjelpe hverandre under hele rittet – service, dytting, tauing etc. Det er også lov å motta teknisk hjelp (utbedring av feil) fra andre ryttere.

Ryttere kan ikke på noen måte under rittet motta noen former for privat support utenom på hovedmatstasjonene. Blir ryttere tatt i å bryte denne regelen vil det kunne gis tidsstraff på opptil 60 minutter, og gjentakelse kan føre til diskvalifisering av lag/rytter.

I nødstilfeller kan rittledelsen bistå med support mellom sjekkpunkter. Deltakere skal først kontakt rittledelsen for å få avklart om teknisk feil er stor nok til at det vil bli gitt support ut i løypa eller om laget skal fortsette til nærmeste sjekkpunkt for utbedring av feil.

Rittet stiller med teknisk support på hovedmatstasjon 2. Teknisk support vil kunne utbedre enkle feil på sykkel og utføre noen justeringer. Det vil ellers være verktøy tilgjengelig for å kunne benytte til eget bruk. Det vil i år dessverre ikke være muligheter for å handle deler til sykkel på hovedmatstasjonene, så ta med noen viktige reservedeler i bag.

Lag/rytter skal sjekke inn på sjekkpunkt før teknisk support kan gis.

På sjekkpunkt kan ryttere dele / låne / låne klær / reservedeler med hverandre.

7 . Sjekkpunkter 

Alle sjekkpunkter i løypa vil bli merket med skilting (detaljer blir gitt på deltakermøtet), samt blir tydelig merket på kart. Lagene plikter selv for at de er sjekket inn og sjekket ut av hvert sjekkpunkt, og holde orden med tidsbruken. Det er obligatorisk stopp på hvert sjekkpunkt. Lagene er selv ansvarlige for disse stoppene. Lag vil bli gitt 30 minutters tidsstraff for hvert sjekkpunkt de ikke har sjekke inn / ut av.

Sjekkpunkt på hovedmatstasjonene består av servering av mat og WC. Helvegs: Supportbager som lagene legger klare før start vil også være tilgjengelig der ved ankomst hovedmatstasjon. Bager skal være merket med lagnummer, navn og telefonnummer. Lagene kan selv bestemme hvor mye tid de vil bruke på de ulike sjekkpunkter, men alle lag skal sjekke inn / ut etter regel for obligatorisk hvile – intet krav om brukt tidslengde på første hovedmatstasjon og 10 minutter på andre hovedmatstasjon (også varm matservering).
Halvegs: Det er i år krav til 10 min lengde på innsjekk på 2. hovedmatstasjon.

Hvis laget må vende tilbake til sjekkpunkt etter å ha sjekket ut, vil det være deres første tid for innsjekk som teller.

8. Trafikkregler 

8.1 trafikkreglene

Da Offroad Valdres foregår på private og offentlige veier, stier, spor og kjerreveier som ikke er stengt for alminnelig ferdsel skal alle deltakere følge nasjonale trafikkregler og skånsom ferdsel i utmark. Enhver instruksjon fra rittledelsen og løypesjef skal følges. Alle deltakere er forpliktet til å gi plass for annen trafikk når de er på private veier / stier, samt vise den største forsiktighet ved passering turgåere og dyr.

8.2 Sykling høyre side

Deltakere skal holde høyreside av vei / sti. Deltakere kan ikke under noen omstendigheter kutte svinger. Alle stier og vegstrekninger, særlig de med uoversiktlige svinger skal sykles med største forsiktighet for å sørge for sikkerhet til møtende trafikk og passerende lag. Unnlater deltakere å overholde trafikkregler eller riktig side av vei kan deltakere/lag bli straffet med sanksjoner som for eksempel tidsstraff eller bli utestengt fra rittet. Rittledelsen avgjør fortløpende sanksjoner for regelbrudd.

8.3 Passering av tregere ryttere

Lag/ryttere som blir tatt igjen skal vike for raskere ryttere som tydelig har tenkt å passere. Laget må verbalt eller på annen måte signaliserer deres hensikt. Passerende rytter(e) skal vise hensyn til tregere ryttere i bratte partier hvor tregere deltakere skyver / bærer syklene sine.

8.4 Sportsånd

Alle må ta hensyn til andre rittdeltakere, tilskuere, fotgjengere og turgåere som krysser eller går i trassen. Deltakerne må ikke bruke støtende eller fornærmende språk under rittet, opptre på en usportslig måte, være respektløs overfor rittledelsen eller ignorere rittets regelverk. Hensynsløs kjøring og / eller urettferdig oppførsel eller handlinger vil føre til sanksjoner / straff. Denne regel om sportsånd og rettferdighet gjelder for hver enkelt deltaker.

8.5 Tekniske ferdigheter

Deltakere må sykle innenfor sin kunnskap og evner. Deltakere bør til enhver tid være forberedt på plutselige nødbremsing, men spesielt i nedoverbakker og teknisk krevende terreng. Enhver deltaker som ikke gjennomfører rittet på en sikker og riktig måte kan utelukkes fra rittet.

8.6 Stopping i traséen

Ved skader eller mekaniske problemer, er det viktig å gå av stien / veien med en gang, og igangsette førstehjelp eller reparasjoner unna forbipasserende trafikk.

8.7 Risikovurdering

Alle deltakerne er bundet til å vurdere risikoen de tar i enhver situasjon. Blinde svinger, spor / veier, passerer biler / sykler eller fotgjengere må krysses med ytterste forsiktighet. Veier er ikke stengt for annen trafikk, og derfor viktig at deltakere forventer å møte turgåere og møtende trafikk. «Vær forberedt på å forvente det uventede».

8.8 Ulykker

Dersom en deltaker lider alvorlig skade, skal ryttere ringe både 113 og rittledelsen. Deltakere som finner en rytter som har lidd alvorlig skade er nødt til å stoppe og gjøre sitt ytterste for å være til hjelp. Venter man på helikopter og ambulerende personell, må ryttere utføre førstehjelp ved hjelp av førstehjelpkit som SKAL være i sekken. Krisepersonell kan bli nødt til å instruere ryttere via telefonen. Ryttere som bistår andre ryttere vil få reduksjon i sluttiden i slike tilfeller.

 8.9 Spurt

Siden dette rittet er et turritt er det ikke lov med spurt inn mot mål. Den offisielle tidtakingen stopper ved målgang i Fagernes, og alle må fullføre inn hit for å få sluttid. Siden vi ikke kan ha spurt inn langs gangveien/strandpromenaden, vil pallen i hver klasse ha avgjørende tidtaking ved Førsoddin, 5 km før mål, før kryssing av asfalt. (Er flere lag samlet innenfor 5 sek her, vil de få samme plassering, dette gjelder for pallen).

9. Protester, jury og straffer 

9.1 Protester

Eventuelle protester må leveres skriftlig etter at deltakeren har krysset mållinjen, innenfor den tildelte tidsperioden, og aller senest 30 minutter etter den offisielle sluttid. Protester skal leveres sammen med en administrasjonsgebyr pålydende 400 NOK. Dersom protesten tas til følge, vil administrasjonsgebyr bli refundert. Dersom protesten ikke tas til følge, vil administrasjonsgebyr tilfalle rittledelsen.

9.2 Straff og sanksjoner

Bare rittledelsen kan bestemme å gjennomføre straff og sanksjoner mot deltagere som bryter reglene eller oppfører seg på noen måter som er skadelig mot rittets omdømme, andre deltakere eller idretten selv. Rittets hovedmål er få så mange deltakere som mulig til å sluttføre rittet. En straff vil i denne sammenheng være en tidsstraff i første omgang, med mindre overtredelsens er så grov at den fører til diskvalifikasjon / ekskludering som tiltak.

Følgende brudd på regelverket vil bli irettesatt med tidsstraff:

 • Unnlate å sjekke inn / ut sjekkpunkter
 • Unnlate å respektere stopp på 1. hovedmatstasjon for Helvegs, og å ta ti (10) minutters pause på obligatorisk stopp.
 • Mangel på respekt for naturen og miljøvennlige profilen – kaste søppel eller andre elementer
 • Ikke ha obligatoriske utstyr i ryggsekken
 • Sykling uten hjelm
 • Manglende startnummer
 • Tukling med startnummer eller montering i strid med konkurransereglene
 • Motta assistanse fra en tredjepart
 • Hensynsløs sykling / urettferdig oppførsel eller handlinger
 • Gjentatte ganger forsettlig ta snarveier
 • Motarbeide konkurrenter

Følgende brudd på regelverket kan føre til en umiddelbar diskvalifikasjon:

 • Bevisst farlige trafikkmanøvrer spesielt når de truer andre, for eksempel tilskuere og turgåere
 • Farlige manøvrer som forårsaker skade på dyr
 • Flere brudd på regler og forskrifter som fører til tidstraffer

9.4 Miljømessige aspekter

Rittets deltakere og funksjonærer skal respektere miljøet til alle tider, og INGEN FORSØPLING eller skade på miljøet vil bli tolerert. Brudd på dette kan resultere i en tidsstraff på inntil 30 minutter.

 9.5 Doping

Arrangørene av Offroad Valdres distanserer seg fra alle som har hensikt å skaffe noen form for fysiologiske fordeler ved bruk av ulovlige stoffer eller sentralstimulerende midler.

Translate »