LOKAL MAT

Et ritt fritt for barer og gel

Vi oppfordrer alle til å sykle uten barer og gel, da det er godt tilbud i hele løypa bestående av rein Valdreskost. Offroad Valdres er et ritt som skal fremme norsk matkultur og spesielt lokal mat fra Valdres. Dermed blir det under rittet i all hovedsak servere mat fra Valdres. Navn på produsenter vil bli kunngjort etterhvert som avtaler med leverandører er klare.

Offroad Valdres får en del spørsmål om mat og allergi. Dere som har allergi kan melde inn dette til paameldingov@gmail.com. Da kan dere få nøyaktig innhold beskrevet. Men vi kan prøve å skaffe eller tilpasse. Listen under er ikke utømmende.

Leverandører av råvarer er lokale, Mikael Framgaard MF kjøtt i Bagn, Bakeriet i Bagn, Valdres Ost mm. Det blir ikke servert sportsdrikk. Mest mulig kortreist og lokal mat.

Translate »